Produkt został dodany do koszyka
 +48 882 947 647 | +48 71 735 1090
Witamy serdecznie!    Zaloguj / Zarejestruj się   

Regulamin sklepu Dea Print Katarzyna Pałasiewicz

Zanim zostaniesz Klientem Dea Print, zapoznaj się z regulaminem. Korzystanie z serwisu Dea Print wiąże się jednoznacznie z akceptacją poniższego regulaminu, a złożenie zamówienia – z zawarciem umowy między Tobą a Dea Print. Naruszenie przez Ciebie regulaminu może skutkować wypowiedzeniem umowy przez Dea Print.

1. Wstęp

2. Warunki ogólne

3. Złożenie zamówienia/Zawarcie umowy

4. Realizacja zamówienia i dostawa

5. Reklamacje

1. Wstęp

1.1. Właścicielem serwisudeaprint.pl jest:

Dea Print Katarzyna Pałasiewicz

Al. Śliwowa 12/6

54-106 Wrocław

NIP: 9131402198

Regon 021191073

1.2. Strony internetowe są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Żadna część materiałów zawartych w niniejszej witrynie, w tym: teksty, grafika, zdjęcia nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w jakiejkolwiek formie czy w jakikolwiek sposób, bez uprzedniego, wyraźnego i jednoznacznego uzyskania pozwolenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Dea Print zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian na stronach bez wcześniejszego powiadamiania.

1.3. Usługi wykonywane przez Dea Print polegają na sprzedaży produktów zaprojektowanych przez Klienta w programie kreator Dea Print, który jest dostępny na stronach deaprint.pl, sprzedaży produktów dostępnych w sklepie oraz na projektowaniu i wykonywaniu fotoproduktów na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta do Dea Print osobiście na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD, pendrive), drogą elektroniczną lub pocztą i jego wytycznych.

1.4. Miejscem zawarcia oraz realizacji umowy jest biuro Dea Print mieszczące się we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 72.

1.5. Firma Dea Print zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

2. Warunki ogólne

2.1. Dea Print w żaden sposób nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywała w jakikolwiek inny sposób plików powierzonych w celu realizacji zleceń, niż do ich realizacji.

2.2.Zabronione jest przesyłanie plików zawierających jakiekolwiek formy przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub publiczne, oraz prawa autorskie, bez zgody autorów i osób, które znajdują się w zamawianych materiałach.

2.3. Dea Print w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Klientów, że materiały przesłane przez nich stanowią ich własność i nie naruszają praw osób trzecich. Przesłanie do nas zdjęć jest równoznaczne z takim oświadczeniem.

2.4.W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich całą odpowiedzialność za to ponosi Klient. Jest On w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Dea Print z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Dea Print w związku z dochodzeniem prawnym.

2.5. Dea Print zastrzega sobie prawo do edycji i kopiowania plików powierzonych przez Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zleceń.

2.6. Po realizacji zlecenia przesłane przez Klienta pliki są usuwane z systemu Usługodawcy w terminie 6 miesięcy od daty realizacji. Jeżeli dane użyte do realizacji zlecenia zostały przekazane na nośniku danych takim jak płyta CD, DVD, pendrive lub innym, to przy odbiorze osobistym dane są oddawane razem z nośnikiem lub nośnik wraz zawartością jest przesyłany do Klienta razem z gotowym produktem.

2.7.Zrealizowane zlecenia, które nie zostały przez Klienta odebrane, w przypadku, gdy Klient zdecydował się na odbiór własny, w ciągu 28 dni od dnia realizacji zlecenia, nie podlegają obowiązkowi dalszego ich przechowywania - przekazywane są do utylizacji.

2.8.Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Deaprint.pl e-maili informacyjnych. Zgodę można wycofać w każdym momencie przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail: biuro@deaprint.pl lub pocztą na adres biura firmy.

3. Złożenie zamówienia/zawarcie umowy

3.1. Zawarcie umowy (złożenie zamówienia) następuje w chwili dostarczenia przez użytkownika wszystkich plików elektronicznych oraz danych niezbędnych do realizacji umowy.

3.2. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych klienta dla potrzeb realizacji zamówień i kontaktu w sprawach związanych z realizacją usługi.

3.3.Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku błędnie podanych danych osobowych, błędnie złożonego zamówienia lub błędnie podanego adresu docelowego Odbiorcy produktu.

4. Realizacja zamówienia i dostawa

4.1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie od Klienta  kompletnych materiałów i wytycznych dotyczących wyglądu produktu.

4.2.Rozpoczęcie realizacji zlecenia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Dea Print w przypadku wyboru zapłaty przelewem, lub w momencie otrzymania informacji o dokonaniu zapłaty od akceptanta w przypadku wyboru zapłaty e-przelewem, kartą kredytową lub płatniczą.

4.3.Płatność powinna zostać dokonana po złożeniu zamówienia, za pomocą:

a) przelewu bankowego na konto Dea Print: mBank 10 1140 2004 0000 3402 5153 5246 - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przelewu na koncie lub otrzymaniu e-mail ze skanem potwierdzenia przelewu;

b) kartą płatniczą/kredytową - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia od Podmiotu realizującego płatność o poprawnym jej wykonaniu;

4.4.Ceny na stronie internetowej zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

4.5.Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy produkcie w chwili składania zamówienia.

4.6.Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji usługi nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia to znaczy od momentu potwierdzonego otrzymania płatności.

4.7.W szczególnych przypadkach, m.in.: awaria maszyny, przestoje spowodowane opóźnieniami ze strony dostawców materiałów, wysyłka projektu przed drukiem do akceptacji Klienta, konieczność dokonywania korekty projektu przez naszych grafików, okres realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.

4.8.Ze względu na fakt, że produkty Dea Print są świadczeniem o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu realizacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

Istnieje możliwość anulowania zamówienia, o ile proces realizacji zlecenia nie został rozpoczęty. W tym celu należy jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z biurem Dea Print, nr tel. 882947647.

4.9. Dopuszczalna tolerancja braku zgodności wymiarów zamawianego towaru z otrzymanym produktem wynosi 5 mm.

4.10. Wydanie towaru jest jednoznaczne z powierzeniem go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (zgodnie z art. 544 § 1 kodeksu cywilnego) lub następuje poprzez odbiór osobisty Zamawiającego.

4.11. Koszty związane z wysyłką zamówionego towaru ponosi Klient, z wyjątkiem promocji ogłaszanych na stronie.

4.12. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów usługi oraz informacja o kosztach wysyłki zawarta jest na stronie internetowej.

4.13. Dea Print nie odpowiada ze terminową realizację doręczeń przez przewoźnika.

4.14. W razie uszkodzeń przesyłki, powstałych w trakcie transportu, należy odmówić przyjęcia towaru i w miejscu odbioru sporządzić protokół szkody. Jeżeli przesyłka zostanie odebrana, niestety nie będziemy mogli uwzględnić reklamacji dotyczącej transportu.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacja jest możliwa tylko pod warunkiem wystąpienia w produkcie jakichkolwiek błędów, wynikających ze strony Dea Print lub Klient stwierdzi różnice pomiędzy złożonym zamówieniem, a zawartością przesyłki. W takim wypadku zostanie przesłany bezpłatnie nowy poprawiony produkt. Jeżeli błąd się powtórzy lub usunięcie reklamowanej wady nie jest możliwe, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.

5.2. Reklamację prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@deaprint.pl w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki.

5.3.Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego produktu do biura firmy Dea Print wraz z dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem powodu reklamacji.

5.4.Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt przesyłką poleconą wraz z dowodem sprzedaży na adres nadawcy. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z wysyłką produktu zostaną zwrócone.

5.5.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni, licząc od daty zwrotu reklamowanego towaru do biura Dea Print.

5.6. W przypadku, gdy słabsza jakość wydruków wynika z parametrów ściśle związanych z przesłanymi plikami zdjęciowymi (takich jak niska rozdzielczość, stopień kompresji lub niewłaściwie użyty profil kolorów) - reklamacje nie będą uwzględniane.

5.7. Dea Print, głównie poprzez odpowiednią kalibrację sprzętu, dokłada wszelkich starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne. Nie może jednak gwarantować 100% zgodności z każdym monitorem, zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu oraz upodobań Klienta co do kolorystyki zdjęć nie będą uwzględniane.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


O DEAPRINT

Super firma!

Tworzymy niepowtarzalne produkty z Waszych zdjęć.

Ogromną wagę przywiązujemy do jakości i dokładności. Jesteśmy przy tym kreatywni i uprzejmi. Realizujemy kompleksowe, profesjonalne usługi po to, aby dobrze obsłużyć tych, którzy nas już znają i tych, którzy w przyszłości dołączą do grona naszych zadowolonych klientów. Zapewniamy profesjonalną, miłą obsługę, krótkie terminy realizacji, konkurencyjne ceny i, co najważniejsze, doskonałą jakość produktów.

Bo warto dać właściwą oprawę wspomnieniom pięknych chwil...

FACEBOOK

TWITTER

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI